מהי יוגה שיבננדה?

סוואמי שיבננדה

סוואמי וישנו דבננדה